Products > CPHMA

CPHMA adalah campuran dingin (Cold Mix) yang langsung dihamparkan di jalan. Diproses panas dengan menggunakan Asbuton B 50/30 dan Modifier, dapat langsung digunakan atau dikemas dalam kemasan karung. CPHMA dapat digunakan pada suhu ruang, tidak dibatasi suhu minimal, dan dapat disimpan hingga 6 bulan dalam kemasan karung. Praktis dan aman digunakan. Sangat tepat untuk tambal lubang (patching) atau membangun jalan di lokasi yang jauh dari AMP.